کۆزمۆ/kozmo: ن:[ بیا][ فەل]

1 – کۆسمۆ، گەردوون، زەمینە.[ ئینگـ : cosmo].

2 – پێشگرە بۆ زۆر زاراوەی زانستی لەمەڕ گەردوون.

کۆزمۆگرافەر/kozmogirafer: نفا:[ بیا][ فەل] کۆسمۆگرافەر، ستێزانی، ئەردنیگاری، گەردوون زان : زانا لە گەردوون دا.[ ئینگـ: cosmographer].{ کەمالنامە، ل، 1188}.

کۆزمۆگرافی/kozmogirafî: نتـ:[ بیا][ فەل] باسێکی گشتی گەردوونە؛ زانستییە، کە باسی لە ڕوواڵەت و پێکهاتەی گشتی گەردوون دەکات. زانستییەکانی ئەستێرەوانی، جێۆگرافی و جێولۆژی دەگرێتەخۆ.[ ئینگـ: cosmography]{ کەمالنامە، ل، 1187}.

کۆزمۆگرافیکال/kozmogirafîkal: ئان:[ بیا][ فەل] پێوەنددارێ زانینا راڤەکرنا زەمینیت، دیاربون ئو پێکهاتنا زەمینی.[ ئینگـ: cosmographical].

کۆزمۆگۆنی/kozmogonî: ن:[ بیا][ فەل] بونا زەمین، دیتانە یا بونا زەمینێ.[ ئینگـ: cosmogony].{ سەلاحەدین، ل، 180}.

کۆزمۆلۆجیست/kozmolocîst: نتـ:[ بیا][ فەل] کۆسمۆلۆجیست، زانا لە کۆزمۆلۆژی.[ ئینگـ: cosmologist].

کۆزمۆلۆژی/kozmolpjî: نچ:[ بیا][ فەل] کۆسمۆلۆجی، زانستی گەردوون : لقێکە لە زانستی ئەستێرەشناسی، باسی بنەڕەت و پێکهات و یاساکانی گەردوون دەکات.[ ئینگـ: cosmology].

کۆزم/kozmîk: ئان:[ بیا] زەمینی گەردوونی.[ ئینگـ: cosmic]{ سەلاحەدین، ل، 180}.

.

.

.

.