ئابڕوو‌/abřû: نتـ:[ ئاب( فار)+ ڕوو] ئا‌ڤڕوو _ ئاوڕۆئاوڕوو، ئەجاو: ورشه‌ی گه‌شه‌ی ده‌موچاو که‌ نیشانه‌ی سه‌ربه‌رزی و پاکییه‌. >< بێ ئابڕوو

( پپـ) سه‌ربڵندی( شه‌ره‌ف، حه‌یا، نامووس).

  تێبینی
 ئه‌م وشه‌یه‌ لەزمانی کوردییدا هه‌ر بەئه‌م واتایه‌ به‌کارهێندراوه‌ و په‌ندی پێشینانه

ئابڕووبه‌ره‌/abřûbere: ئانفا:[ ئابڕوو+ به‌ر( بردن)+ ئه‌]

1 – که‌سێکه‌ ببێته‌ مایه‌ی ڕیسوابوونی یه‌کێکی تر، کاری وه‌ها بکات شه‌ره‌فییه‌کێک یان چه‌ند که‌سێکی تری پێبچێت. چه‌تاوه‌ڕوو.

2 – کار و کرده‌وه‌یه‌ک مرۆ‌ڤ سووک بکات یان مایه‌ی نه‌نگی بێت

:: دایکم ، ئه‌م منداڵه‌ ئابڕووبه‌ره‌یه‌، له‌ چی ده‌گرێت.

:: کچێ وه‌ره‌ دانیشه‌ هه‌ی ئابڕووبه‌ره‌.

ئابڕووبڕان/abrûbiřan: کتن:[ ئابڕوو+ بڕان] بێ ڕێزبوونی که‌سێک بێ ئه‌وه‌ی( بکه‌ر)ی کاره‌که‌ دیار ده‌بێت.

ئابڕووبڕاو/abrûbiřaw: ئانفا:[ ئابڕوو+ براو( بڕین)] ڕیسواکراو، ناوزراو، به‌دناوکراو، ئه‌تککراو.

ئابڕووبردن/abrûbirdin: کتپ:

1 – ڕیسواکردن، ناوزڕاندن، به‌دناوکردن، ئه‌تککردن : ئابڕوو بە کەسێکەوە نەهێشتن.

{

قیبله‌كه‌م به‌و زاری هه‌ر وه‌ک غونچه‌ بۆیه‌ پێكه‌نی

 دا بڵێن خه‌نده‌ی له‌ گوڵ دێ ئابرووی په‌روین ده‌با

}{ وه‌فایی. ل ، 3}.

2 – ناو و ناوتۆره‌ شوێن خستن، به‌یت بالۆره‌ بۆ هه‌ڵبه‌ستن، به‌په‌ندکردن.

::  له‌خۆڕا ئابڕووی پیاوه‌که‌یان برد

3 – بێبنکردن، بنپژاندن( که‌نیشک به ‌زۆر).

ئابڕووبڵاوبوون/abřûbiľawbûn: كتن:[ ئابڕوو+ بڵاو+ بوون] ئابرووچوون، سووكبوون له‌ لای خه‌ڵک.

{

كارێكی گه‌وره‌ قه‌وماوه ‌

چلۆن ئابڕووم بڵاوه‌ 

ئیختیارم ده‌مست كچێ ماوه‌

}{ مان . ل. 201}.

ئابڕووتکان/abrûtikan: کتپ:[ ئابڕوو+ تکان] ئه‌تک پێکردن، ڕیسوا بردن له ‌ناو کۆمه‌ڵدا، سووک و چرووک کردن.

:: کچێ بێده‌نگ به‌، ئابڕووت ده‌تکێنم.

ئابڕووتکاندن/abrûtikandin: کتپ:[ ئابڕوو+ تکاندن] ناوپیسکردن، ڕیسواکردن،

:: له‌ خۆڕایی ئابڕوویمانتکان.

ئابڕووتکاو/abrûtikaw: ئانفا:[ ئابڕوو+ تکاو( تکان)] ئابڕووچووگ، ناوزڕاو: که‌سێک ئابڕووی تکابێت، تووشی سووکی و سه‌رشۆری بێت

{

رۆژی ته‌رزه‌، چه‌نده‌ میینای دڵشکێن و سه‌رشکێن 

رۆژی باران شڕه‌، بێ عیسمه‌ت و ئابڕووتکاو

}{نالـی}.

2 – بێنامووس، پایه‌نزم.

ئابڕووچوو/abrûçû: ئانفا:[ ئابڕوو+ چوو( چوون)] ئابڕووتکاو، بێحه‌یا.

ئابڕووچوون/abrûçûn: کتن:[ ئابڕوو+ چوون] ناوزڕان، سووک بوون، به‌دناوبوون.

ئابڕووخواز/abřuxwaz: نتـ: ئه‌و که‌سه‌ی هه‌میشه‌ ئاگاداری شه‌ره‌ف و ئابڕووی خۆی ده‌کات که‌ سووک و ڕیسوانه‌بێت.

ئابڕوودار/abřûdar: ئانتـ:[ ئابڕوو+ دار] ئابڕوومه‌ند، سه‌نگین، به‌رێز، به‌ناوبانگی باش.

ئابڕووداری/abrûdarî: نچ: به‌ئابڕووی.

ئابڕوودارێتی/abrûdarêtî: نچ: به‌ئابڕووێتی.

ئابڕووڕژان/abřûřijan: کتن: ئابڕووچوون.

ئابڕووڕژاندن/abřûřijandin: کتپ: ئابڕووتکاندن.

ئابڕووڕێژ/abřûřêj: ئان:[ فا][ ئابڕوو+ ڕێژ( ڕژان)] ئابڕووبه‌ره‌.

{

ئابڕووڕێژه ‌ویساڵی یار و خوێناێژه‌ فیراق 

عاله‌می عیشق و مه‌حه‌ببه‌ت هه‌رباێژه‌، هه‌رباێژ

}{مه‌حوی}.

ئابڕووڕێژیی/abřu řêj: نچ:[ فا][ ئابڕوو+ ڕێژ( ڕژان)+ یی] حه‌یاچوون، ئاباوونه‌مان.

ئابڕووكڕینه‌وه‌/abřûkiřînewe : كتپ:[ ئابڕوو+ كڕین+ ئه‌وه] به ‌كارو كرده‌وه‌یه‌ك یا حه‌یا چوونی كه‌سێك گرتن

:: میوانمان زۆر و پێخه‌فمان كه‌م بوو، كاك ره‌سو ڵی هاوسێمان پێخه‌فی بۆ هێناین و له‌كن میوانه‌كان ئابڕووی كڕینه‌وه‌.

ئابڕوولەڕووهه‌ڵگیران/abřû leřǔheľgîran: كتپ:[ ئابڕوو+ له‌ڕووهه‌ڵگیران] بێ شه‌رمبوون، حه‌یا لهاوونه‌مان.

ئابڕوومه‌ند/abrûmend: ئانتـ:[ ئابڕوو+ مه‌ند] به‌ئابڕوودار.

ئابڕوومه‌ندیی/abrûmendî: نچ: ڕوو سپێتی، ئابڕوودارێتی.

.

.

.

.