ئاخا/axa: ن: ده‌ست تێوه‌ردراوی ئاغایه.

:‌: من ئاخا و تۆ ئاغا، کێ جێمان بۆ ڕاخات.{ پپ} .

ئاخایۆک/axayok: ئانتـ:[ ئاغا+ یۆک( یۆغ: نییه‌)]

به ‌که‌سێک ده‌گوترێت که ‌حه‌زی له‌ گه‌وره‌یی بێت، یان خۆی به‌ گه‌وره‌ بزانێت.

.

.

.

.