ئامشۆ/amŝo: ف:[ هـ][ له‌نگه ‌: واوی نێوانیان سوواوه ‌[ ئام له ‌( ئامان)+ و+ شۆ له ‌(شیان)]هاتوون واتا : هاتن و چوون یان هات وچۆ] ئامەشۆ : دیداری دۆستانه‌، سه‌ر له‌یه‌کدانی هاوسێیان.

{

په ی خیل خانه ی خه م سارای دل وه سته م
راگه ی خه یاله ئامشو به سته م

}{ هبیت}

ئامشۆکه‌ر/amŝoker: ئان: هامووشۆکه‌ر، هاتوو چۆکه‌ر: ئه‌وکه‌سه‌ی هاتووچۆده‌کات بۆ شوێنێک.

ئامشۆکردن/amŝo kirdin: کتپ: هامووشۆکردن، هاتووچۆکردن.

.

.

.