ئاگرەقووله‌/agireqûle: نتـ:[ زیند]

 

نەشوناس

شوناس

تاک

کۆ

تاک

کۆ

شێوەزاری کرمانجی باکوور

ەک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری کرمانجی ناوەند

ێ ، ێک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری هەورامی

ێوە

ێ ، ن

ێ

ەکێ

گوڵ ئه‌ستێره‌، په‌نگره‌ئه‌ستێره‌ : کرمێکه‌ به‌شه‌و وه‌ک ئه‌ستێره‌ ده‌دره‌وشێته‌وه‌.

.

.

.