ئاتاشه‌/ataşe: ن:[ سەز] کارمه‌ندی بالوێزخانه‌، وابه‌سته‌.[ فه‌ر: attache]

ئاتاشه‌ی میلیته‌ر/ataşey mîlîter: نتـ: وابه‌سته‌ی سه‌ربازی.[ فه‌ر: Military attache]

جانتای ئاتاشه‌/cantay ataşe: نتـ: جانتای دیبپلۆماسی  یان جانتای دەستی. [ ئینگـ: attache bag]

.

.

.

.