ته‌وه‌ر/tewer: ن:[ بیر] پانتایی. [ ئینگـ :  Axis]

ته‌وه‌ره/tewere: نتـ:[ بیر][ تەوەر+ ئە][ ئینگـ :  Axis]

ته‌وه‌ره‌ی هاوتایی ( هاوئه‌ندازه)/tewerey hawtayî( hawendaze): نتـ:[ بیر] ته‌وه‌ره‌ی سیمێتری.[ ئینگـ :  Axis of symmetry]

ته‌وه‌ر‌ی X (ئێكس)/tewerî (êkis): نتـ:[ بیر]  ته‌وه‌ره‌ی تانی، تەوەری سین. [ ئینگـ : X – axis].

ته‌وه‌ر‌ی Y (وای) /tewerî ( way): نتـ:[ بیر] ته‌وه‌ره‌ی پۆیی، تەوەری ستوونی. [ ئینگـ : Y – axis].

ته‌وه‌ری Z( زێت)/tewerî ( zêt): نتـ:[ بیر] تەوەری عەینی، ته‌وه‌ره‌ی قووڵایی.[ ئینگـ : Z – axis]

.

.

_______________________

تەوەر/tewer: ن:[ ئەردە] تەوەرە

1 – ئاسنێكە لە نێوەڕاستی بەرداش دادەندرێت.

2 – خولگە : دارێكی كوندارە لە كونی بەرداشی سەرەوەی ئاشگیر دەكرێت و بلووسكی تێهەڵدەكێشرێت بۆ ئەوەی بەرداش بگەڕێنێت.

.

.

______________________________

تەوەر/tewer: ئان: ئاشووب، تەمەرە، كارەسات، گێچەڵ، وەی، هەنگامە .

.

.

______________________________  

تەوەر/tewer: ن: تەوور.

تەوەرداس/tewerdas: نتـ:[ ئەردە] تەوورداس، دەسەداس، دارپڕچ( کباک)، ڕەوت، كاسووخ، كاسۆخ( دەر)، مەهسەر، تۆلاس : جۆرە تەورێكی كلكداری دەمپانە و كەوانەدار و تێژەداری پێ دەبڕێتەوە.

تەوەرداسی چكۆلە /tewerdasî čikole: نتـ: ساتوورە، سادر.

تەوەرزین/tewerzîn: نتـ:[ تەوەر+ زین] تەورزین، تەبەر، جۆرە چەكێكی دەروێشانە.

.

.

_____________________

تەوەر/tewer: ن: بابەت، مژار.

:: کام تەوەر پاڵپشتی پێشکەوتنی کوردستان دەکات.{ عیماد عەلی / پێنووسەکان}.

ته‌وه‌ری ئابووری/tewerî abûrî: نتـ:

ته‌وه‌ری ڕامیاری/tewerî řamyarî: نتـ: تەوەری سیاسی.

ته‌وه‌ری کۆمەڵایەتی/tewerî komeľayetî: نتـ:

.

.

.

.