ئه‌سکه‌نه‌/esikene: ن:[ کەرەستە] مه‌کاره، قەڵەمی داتاشین : چه‌کوشی به‌ردتاش . ئاسنێکی ده‌م تیژه‌ دارتاش به‌کاری ده‌هێنێت بۆ هه‌ڵکۆڵین. قەڵەمی ئاسن بۆ کونکردنی دیوار، قەڵەمی ئاسنی نەخشکردن.[ ئینگـ:  chisel]

: کانزای خام شکاندن بە ئەسکەنە.[ ئینگـ : gad]. 

.

.

__________________________

ئه‌سکه‌نه‌/esikene: ن:[ کەرەستە] مشتۆ : گوێزانی پینه‌دۆز. [ ئینگـ: Bolster]   

.

.

__________________________

ئه‌سکه‌نه‌/esikene: ن:[ کەرەستە] قەڵەمی ئاسنی نەخشکردن.[ ئینگـ: style]  

.

.

.

.