تانین/tanîn: کتن: تووانین.

.

.

_________________________________

تانین/tanîn: ن:[ کیمیـ][ فەر : tannin ] جەوت : ماددەیەکی پێکهاتوو لە ئۆکسیجێن، کاربۆن و هایدرۆجین کە لە گیا و داری شین دا زۆرە بە تایبەت لە بەڕوو دا و بۆ چەرمسازیی کەڵکی لێوەردەگرن.

.

.

.