ئوود/ǔd: ن:[ كباك] ڕێز، قه‌در، حورمه‌ت، ئۆرت.

ئوودگرتن/ǔdgirtin: كتپ: ڕێزگرتن.

.

.

.

.

.