كلاسیك/klasîk: ن:[ بیا] په‌یوه‌نددار بەئه‌ده‌بیاتی كه‌ون (ی یۆنان یا رۆم).[ ئینگـ : Classical].  

كلاسیزم/klasîzim: نتـ:[ بیا] په‌یڕه‌وی له رێبازگه‌لی یۆنان و رۆم، رێچكه‌ی (ستایل) كه‌ون له وێژه و هونه‌ردا.[ ئینگـ : Classicism].

 

.

.

.

.

.