دابەز/dabez: نفا:[ هـ][ دا+ بەزان _ بەزین] ئەرەوەز{ هـ} داپەر، بەرەوژێر.

:: ئەم هەڵبەز و دابەزەت لەچییە؟.

:: نرخی نەوت هەڵبەز و دابەز دەکات.

دابەزان/da be zan: كتن: دابەزین.

دابەزاندن/dabezandin: كتپ:[ هـ][ دا+ بەزاندن]

1 – پەیاكردن _ پیادەكردن، داوەزیاندن، داوەزاندن، لەسەر زین هێنانەخوار : هێنانەخوارەوەی سوار لە سەرپشتی ولاغ.

2 – وەزەراندن، بەگژیەكتری داهاتن. 

3 – پلەكەمكردنەوە، كەمكردن یان هێنانەخوارەوەی دەنگی رادیۆ و تەلەفیزیۆن.[ ئینگـ : Disrate ]

دابەزێن/dabezên: ئانفا:[ دا + بەزێن (بەزاندن)] دابەزێنەر.

دابەزێنەر/dabezêner: نفا:[ هـ][ دا+ بەزێنەر (بەزاندن)] ئەو كەسەیە كە شتێك یان كەسێک لە سەرپشتی ولاغ یا ئۆتۆمۆبیل بێنێتەخوارەوە.

دابەزێندراو/dabezêndiraw: ئانفا :[ هـ][ دا+ بەزێنراو (بەزاندن)] كەسێك لەسەرپشتی وڵاغ، ئۆتۆمۆبیل یان هەرشتێكی تر هێندرابێتە خوارەوە.

دابەزین/dabezîn: كتن:[ دا+ بەزین _ بەزیین]

1 – پاهاوردنەوە( كهـ)، پەیابوون _ پیادەبوون، داوەزین: هاتنەخوارەوە لە سەرپشتی ووڵاخ. 

2 – لەشوێنێک قوناغ گرتن، پشوودان لەگەشتدا. ئەرەوەسەێ( هـ){بێستوون، ل، 64}.

دابەزیوو/dabezîǔ: ئانفا:[ دا+ بەزیو: بەزین] كەسێكە خۆی لەسوورای پەیابوونێت و یان قۆناغی لە شووێنێكی گرتبێت.

.

دابەزینی كێش/dabezînî: نتـ:[ پز]

دابەزینی نرخی دراو/dabezînî nirxî diraw: شڕ:[ ئاب][ ئینگـ : Infation].

دابەزینی بەهای دارایی/dabezînî behay darayî: شڕ:[ ئاب] دابەزیدنی بەهای بە ناوی پشك، تۆماركردن. [ ئینگـ : write down]{كارگێری، ل، 301}.

دابەزینی پەستان/dabezînî pestan: نتـ:[ جێۆ] دابەزینی پەستان زۆرگرنگە بۆ هەڵسووڕانێكی تەواو لە دەزگای كیمیایی و پارێزگاری كەرەسەكانی. ئەمەش بەتایبەت.[ ئینگـ : depressuring].{ زەویناسی، ل، 28}.

.

.

.

.