وەنەوشە/wenewşe: ن:[ڕوو] بەنەفش(کباک)، بەنەوش، بەنەووشە، بنەفش، بنەوش: گوڵێکی ووڕدی بۆنخۆشەڕەنگی مۆرە، لەسەرەتای بەهاردا شیندەبێت، 5 – 15 سانتیمەتر بڵنددەبێت. وەنەوشە بەهۆی ڕەگوتۆو وە لەباخچەکاندا دەڕوێنرێت، لەکوردستاندا 15 – 20 جۆری هەیە.[ لا : Viola Odorata L]. 

لەگوڵی وەنەوشە سێ جۆر بەرهەمی لێدەردەهێندرێت وەک ئاووگ(گوڵاو)، ڕۆن(زەیت) و کرێم. 

پۆلێنکردنی زانستی : Scientific classification
فەرمانڕەوایی پۆل پلە تیرە/پەل جۆر
kingdom class order family speies
Magnoliopsida Violales Violaceae Viola Odorate
جیهانی ڕووەک گوڵدارەکان  وەنەوشەییەکان وەنەوشەیی بنەفش

وەنەوشەیی/wenewşeyî: ئانتـ:[ڕەنگ] بەنەفشین( کباک)، بەنەووشی، بنەفشەیی، بنەوشی، بنەفشین.

.

.

_________________

وەنەوشە/wenewşe: ن:[ناڤ] ناوە بۆ توخمی مێیینە.  

.

.

.

.