قازانج/qazanc: ن:[ ئاب] سوودێکە لە کڕین و فڕۆشتنەوە دەست بکەوێت : ئایە( کۆ)، باو، بای، بەرخووەر( کباک)، دەستکەوت، دەستگیر، سوو( هـ)، فەیدە، مفا، که‌ڵک، لای، هاڤل.[ ئینگـ : profit ،  Gain]

قازانجبار/qazancbar: ئان:[ ئاب][ کباک] هاڤلبار. [ ئینگـ : profitable]

قازانجباری/qazancbarî: نچ:[ ئاب][ کباک] هاڤلباری.[ ئینگـ : profitability]

قازانج بەنیوەیی/qazanc be nîweyî: نتـ:[ ئاب] کڕین و فرۆشتنی دوو یان چەند کەسانە بەسەرمایەی هەموو یان بۆ ئەوەی کە قازانج بکەن بەدوو یان بە چەند بەشەوە.

قازانجدار/qazancdar: ئان:[ ئاب] پڕسوود.

قازانجدەر/qazancder: ئانفا:[ ئاب][ هـ] مردەخۆر، سوودخۆر.

قازانج کردن/qazanckirdin: کتپ:[ ئاب] سوودکردن، بردنەوە، کەڵک وەرگرتن، دەستکەوتنی قازانج، هاڤل کرن. [ ئینگـ : profiting].

قازانج وه‌رگر/qazanc wergir: ئان:[ ئاب] قازانجبه‌رکه‌وتوو. [ ئینگـ : Beneficiary].

قازانج و دۆڕان/qazanc û doran: نتـ:[ ئاب] هاڤل ئو دۆراندن( کباک).[ ئینگـ : profit and loss].

قازانجی ئابووری/qazancî abûrî: نتـ:[ ئاب][ ئینگـ : Economic profit]

قازانجی ئاسایی/qazancî asayî: نتـ:[ ئاب][ ئینگـ : Normal profit]

قازانجی ژمێریاری/qazancî jimêryarî: نتـ:[ ئاب][ قازانجی+ ژمێریاری][ ئینگـ : accounting profit]

قازانجی تۆیە/qazancî toye: نتـ:[ ئاب] باوی تۆیە، بای تۆیە.

قازانجی سه‌هام/qazancî seham: نتـ:[ ئاب][ ئینگـ : Dividend profit]

قازانجی گشتی/qazancî gištî: نتـ:[ ئاب][ ئینگـ : Total profit]

بەقازانج/beqazanc: ئان:[ ئاب][ بە+ قازانج] سوودمەند.

بەشداری قازانج/bešdarî qazanc: نتـ:[ ئاب] بەشدارییا هاڤلی( کباک).[ ئینگـ : profit sharing]

بێ قازانج/bê qazanc: ئانتـ:[ ئاب] بێ سوود، بێ هاڤل.[ ئینگـ : profitless]

بەبێ قازانج/ bi bê qazanc: ئاکتـ:[ ئاب] بەبێ سوود، ب بێ هاڤلی.[ ئینگـ : profitlessly]

.

.

.

.