دەستبەسەر/destbeser: نتـ:[ دەست+ بە+ سەر] دەسبەسەر: ئەو کەسەیە لەژێرچاوەدێری دابێت و بەفەرمانی میری لە شارێک یان لە شوێنێک نەچێتەدەرەوە.

دەستبەسەردابڕین/destbeserdabřîn: کتپ: زەوت کردن.

دەستبەسەرداچوون/destbeserdaçûn: کتن:

دەستبەسەرداڕۆیشتن/destbeserdařoyistinn: کتن:

دەستبەسەرداكێشان/destbeserdakêşan: کتپ:

1 – پارازتن.

2 – داگیر و زەوت کردن.

دەستبەسەرداگر/destbeserdagir: نفا: زەوتکار.

دەستبەسەرداگرتن/destbeserdagirtin: کتپ: زەوت کردن، داگیرکردنی چشتێک، پاوانكردن، مۆنۆپۆل كردن.

دەستبەسەرداگرتنی بازرگانی/destbeserdagirtinî bazirganî: نتــ، شأ: پاوانكردنی بازرگانی.

دەستبەسەرکراو/destbeserkiraw: نفا: بەندکراو، گیراو.   

دەستبەسەرکردن/destbeserkirdin: کتپ: گرتن _ ڕاگرتن، بەدڵگرتن.

دەستبەسەرگرتن/destbesergirtin: کتپ: دەستبەسەرکردن، دەستبەسەراگرتن.

دەستبەسەرگرتنەوە/destbeser girtinewe: کتپ:

دەستبەسەری/destbeserî: نچ: گلدانەوە، ڕاگرتن، دیلی. 

بڕیاری دەستبەسەر/biřyarî destbeser: نتـ: بڕیاری گیران.

ماوەی دەستبەسەری/mawey destbeserî: نتـ: ماونی گیران.

.

.

.

.