__________________________________________________________________________________________________________

ئا‌ڤزه‌لێلک/avzelělik: ن: [ نخ][ ئا‌ڤ + زه‌لێلک]  نه‌خۆشی ئاوبه‌ند، ده‌ردی ئیسقایی، ئاڤزەلەلک :

ئاو یان هه‌ر تراوێکی دیکه‌ له‌ وورگدا کۆده‌ بێته‌و، ده‌بێته‌ مایه‌ی ئه‌م نه‌خۆشی یه‌، نه‌خۆشه‌ که‌ ئاو زۆر ده‌خواته‌وه ‌و تینوێتی ناشکێت و سکی ده‌ئاوسێت.  ئه‌م ده‌رده‌ گه‌ڵێک جار نه‌خۆشی( دڵ یان جگه‌ر)یشی ده‌گه‌ڵه .[  ئینگـ : hydropisis] .

.

.

.