جەمین/cemîn: ن:

{

جەمین ڕەشک جام جەم نمای جەمشید
ڕەوش سەنجەکەی قورس ما و خۆرشید

.

.

__________________

جەمین/cemîn: ن:[ ناڤ] ناوە جۆ جێندەری یان ڕەگەزی مێیینە.

{

سوێسن و وەنەوش و هەمین،کەژێ و خەندان و جەمین
خاسێ،کەوێ،خاتوزین،بە پۆل دەچنە مەڕ دوشین

}{ هێمن}

گوڵ جەمین/cemîn: کتن:

.

.

_____________________

جەمین/cemîn: کتن:[ کباک] چۆقان، لەرزین، بزووتن، ڕکڕکین.

.

.

.

.