ئاکابر/akabir: نتـ، ئان:[ ع :{ اکابر} کۆی ( اکبر)ـه‌، واتا : گه‌وره‌کان}.

1- : ئان : پیاوی به ‌ساڵدا چوویگ، پیران.

2-: ن: مه‌ردوومی گه‌وره‌و مه‌زن له‌ ناو کۆمه‌ڵدا. : ئه‌شراف، ئه‌عیان.

ئاکابرانه‌/akabirane: ئاکتـ:[ ع + کو : ئاکابر+ ئانه]‌

1-  ئه‌وه‌ی له‌ پیاوی ئاکابر ده‌وه‌شێته‌وه‌، کارێکی پیاوی ئاکابر بیکات : ئه‌م کوڕه‌ به‌ ئه‌م منداڵی خۆیه‌وه‌ کارێکی ئاکابرانه‌ی کردووه‌، مه‌ردووم سه‌ری سووڕده‌مێنێت.

2-  به‌شێوه‌ی پیاوی ئاکابۆ، وه‌کو ئاکابران.

:: کوڕم تۆزێک ئاکابرانه‌ دانیشه‌، ئه‌م جووله‌ جووڵه‌ت له ‌چی یه‌؟.

.

.

.