شووشتران/şûştiran: کتن:[ کارابزری( شووشتن )ـە] شۆردن

شووشتن/şûştin: ن، کتن: داشتن، شتن( سلێمـ)، شردن، ششتن، شۆردن( کک)، شۆرشتن، شووتن، شوستوشۆ _ شوسوشۆ، دەستنڤێژ، دەستوێژشتن، دەستنوێژگرتن. غوسڵ( ووسڵ : ع : غسل).[ ئینگـ : ablution , washing, lavage , lacation]{ کەمالنامە، ل، 906}{ پەزیشکی، ل، 12}{ گیو، ل، 648}.

شووشتنەوە/şûştinewe: ن، کتن:

1 – [ کیمیـ] شتنەوە : وەک شووشتنەوەی تێکەڵێکی گازی، بە شلەیەکی تایبەتی..[ ئینگـ : scrubbing].   

2 – [ مجـ] ئابڕووبردنی کەسێک، ڕسواکردنی کەسێک. بریتییە لە جنێودان و سووک کردن.  

 شووشتن لە واتای جیاجیادا

ئاڤا شووشتنێ/ava şûştinê: نتـ:[ کباک] پاکەر، پاقژکەر، دەستنڤێژ، دەستمێژ.[ ئینگـ : abluent]{ سەلاحەدین، ل، 3}.

پاقژشووشتی/paqij şûştin: ف:[ کباک] دەستنڤێژکری.[ ئینگـ : abluted]

چاوشووشتن/çawşûştin: ن، کتن: چاوشتن : دەرمانی چاوشتن( بەریک).[ ئینگـ : Eye wash].  

خوێن شووشتن/xwên şûştin: ن، کتن: شووستنی خوێن.[ ئینگـ : Hermatoca – therasis].  

ڕیخۆڵە شووشتن/řîxoľe şûştin: ن، کتن: .[ ئینگـ : Intestinal lavage ] 

شێتی شووشتن/şêtî şûştin: ن، کتن: شێتی شتن.[ ئینگـ : ablutiomania]{ پەزیشکی، ل، 12}.

گەدە شووشتن/gede şûştin: ن، کتن: .[ ئینگـ : Gastric lavage].  

لاق شووشتن/laq şûştin: ن، کتن: قاچ شتن : شوشتنی چوارپەڵی گیانلەبەر بە تایبەت ئاژەڵ، بۆ قەدەغەکردنی نەخۆشی تەبەق.[ ئینگـ : Pedilure , Pediluvium ].  

.

.

.

.