تۆڤ/tov: ن:[ کباک] تۆ( هـ)، توخم، تۆو، تۆم _ تۆمە، تووێم، دان.

تۆڤ ئاڤێتن/tov avêtin: کتن:[ کباک]

1 – تۆوچاندن، تۆوەشاندن.

2 – تۆوی چاندن.  

تۆڤچێن/tovçên: نفا:[ تۆڤ+ چێن( چاندن)] تۆوچێن.

تۆڤ وەشاندن/tov weşandin: کتپ:[ کباک] تۆو وەشاندن، تۆوچاندن.

تۆڤی/tovî: ن:[ کشت] شووتی، گندۆرە، ترۆزی، ئاروو(خەیار)، تەڕەکاری دیکە، کە بۆ تۆوی هەڵدەگیرێت، تا ووشک دەبێت و دەپڵیخێتەوە، بەکاری خواردن بایەت، تەنها بۆ تۆوە.

.

.

.