ئینته‌لا/întela: ن:[ ع : امتلاء] تورخه‌کردن .

: گرفتێ که‌ له ‌ئه‌نجامی هه‌رس نه‌کردنی خواردن و خواردنه‌وه‌ی زۆر و چه‌ور تووشی مرۆ‌ڤ ده‌بێت و ده‌بێته‌ هۆی باکردنی زگ و ڕه‌وشی سروشتی هه‌رس کردن تێک ده‌دات.

.

ئینته‌لاکردن/întela kirdin: کتپ: تووش بوونی نه‌خۆشی ئینته‌لا.

:: هێنده‌ی خواردووه‌ ئینته‌لای کردووه‌.

.

.

.

.

.