پەیت/peyt: ئان:[ هـ][ پەیک]

1 – توندوتۆڵ، تونگ، تێر، چوست، خەست.

{

پەیکی دیدەم پەیت و جوستە و دەرەفە تێکش نایەنێ

چەندی بێ هەست و بە پەردە و نەرم و ناپەیدا دەچێ

}{ هێدی}.

پەیتبوون/peytbûn: کتن:[ پەیت+ بوون] چوست و چالاک بوون، گورج و گۆڵ بوون.

:  لە چاو شەلان پەیت بوون: ( ئید) هەڵسەنگاندن و بەراووردکردنی زیرەکی و لێهاتووی خۆ دەگەڵ لە خۆ خراپتر.

پەیتکردن/peytkirdin: کتپ:[ پەیت+ کردن] چڕکردنەوە.[ ئینگـ: concentration]{ پەیامی ڕەنج، ل، 55}. 

پەیتوبۆر/peytûbor: ئانتـ:[ پەیت+ و+ بۆر] توندوتۆڵ، گورج و گۆڵ.

پەیتی/peytî: ن: توندی، تونگی، بای  ماددەی توڕوە لە باێکی تایبەتی لە شلە یان گیراوندا.

پەیتی مۆلاری/peytî molarî: نتـ: پەیتی مۆلیکیولـی.

پەیتی سەنگی/peytî sengî: نتـ: پەتی هاوکێشەیی.

.

.

.

.