لەنگێزە/lengêze: ن:[ کەش] تەڤیباران : tavîbaran، شڕيباران : şiřebaran، بارانا پڕبۆش : barana piřboş : بارانی خوڕەمی بەتاو.{ خاڵی، ل، }

{

بە لەنگێزە، بە باران

بە شنەبای بەهاران

توانەوە وەک جاران

کەوی بەفری نیساران

}{ هێمن}

.

.

___________________

لەنگێزە/Lengêze: ن:[ ناڤ] لەزمانی کوردییدا ناوێکە بۆ جێندەری مێیینە. 

::

.

.