دڕەماسی/diřemasî: ن:[ ماسی] دەڕەماسی.[ فار: خارماسی]{ هەژار، ل، }

:: ئەم شارە لە دەریاچەیەک دەچێت پڕبێت لە دڕەماسی و دزی دەریا،تەنیا کەشتیەک بتوانێ بەو دەریاچەیەدا بڕوات.{ غەزەلنوس و باغەکانی خەیاڵ : بەختیار عەلی}. 

.

.

.

.