ئیخ/îx: ن: چۆک دادانی ووشتر.

ئیخ خواردن/îx xwardin: کتن: چۆک دادانی ووشتر.

:: ووشتره‌که‌ ئیخی خوارد.

ئیخ دان/îxidan: کتپ: چۆک پێدادانی ووشتر.

:: ئه‌م ووشتره‌ ئیخ بده‌.

.

.

____________________________________

ئیخه‌/îxe: ن:[ ئاژ][ ده‌نگ]. ( ئیخخه‌) حێله‌، حێی، جج، یخه‌، ییخخه‌: ووشه‌یه‌که‌ بزن و مه‌ڕی پێ ده‌نگ ده‌درێت بۆ ده‌رکردنی یان بۆ لێخوڕینی.

ئیخه‌ئیخ/îxeîx: ئان: یخه‌یخ.

.

.

.

.