A A A

پێشکرێ/pêşkrê: نتـ:[ ئاب][ پێش+ کرێ] پێشەکی : دراو یان بەیعەیەک کە کاتی بەکرێ گرتنی ماڵ یان شتێکی دیکە دەدرێت بەخاوەن ماڵ هەتا لە دوایی تەواوی پارەکەی داتێت.

.

.

.

.