– ئیاترا/îatra  :[ گر: iatros]

پاشگرێکه‌ له‌زمانی لاتینی که‌ بۆ زاراوه‌سازی پزیشکی به‌کارده‌هێندرێت، وه‌ ده‌ڵکێت به‌دوای ووشه‌وه‌ و به‌تایبه‌ت بابه‌تی ڕشته‌ی پزیشکی. ناوه‌ ڕشته‌ی لێدروست ده‌بێت

::pediatra ، odonotoiatra .

.

.

.

.