گەمێ/gemê: ڕەگ:[ گەیشتن] وەک بڕگەڕەگ لە چاوگی( گەیشتن) لە دۆخی مەرج و دۆخی ڕانەبردوو دێتە گۆگردن یان نووسین. وەک ئەم نموونانەی خوارەوە. 

تاک ( یەکژمێر) کۆ (پڕ ژمێر)
 گەمێ( گەیشتن)  کەسی یەکەم   کەسی دووەم  کەسی سێیەم کەسی یەکەم   کەسی دووەم کەسی سێیەم
 مەرجی   بتگەمێ   بیگەمێ    بیانگەمێ 
 ڕانەبردوو  دەتگەمێ   دەیگەمێ 
نەرێ کردن
 نا، نە   ناتگەمێ   نایگەمێ ، نەیگەمێ   ناتانگەمێ   نایان گەمێ 

بتگەمێ/bitgemê: ف:

بیگەمێ/bîgemê: ف: >< نەیگەمێ. 

{

دەرسی عیشقم هەر لەکن پەروانە یا بولبول بووە

بیگەمێ یا نەیگەمێ هەر مەشقی ئوستادێ دەکەم

}{ مەحوی}

دەتگەمێ/detgemê: ف: … ت گەمێ.  

:: لە خڕێت گەمێ/le xiřêt gemê : لە خڕێ دەتگەمێ. 

{

لە خڕێت گەمێ یان لە دۆڵێ 

ئەرێ تێر ماچ کەم، نێوان مەمکۆڵێ

}{ رەسول نادری}

دەیگەمێ/deygemê: ف:

ناتگەمێ/natgemê: ف:

نایان گەمێ/nayangemê: ف:

نەتگەمێ/netgemê: ف:

{

باغی هێندە قایم و مەحکم نەبووی من نەت گەمێ

دەستی ئیستەعمارە هێزی کۆمەک و پەر ژینتە

}{ قانع}

.

.

______________

گەمێ/gemê: ن:[ کوردستان] ناوچەی ئێناخی

:: بەهەشتی سەر عەرزە ناوچەی ئێناخی گەمێ.{عەشرەتی ئێناخی}

.

.

______________

گەمێ/gemê: ن:[ تشت][ تورکی] بایەوان، پاپۆر، کەشتی، گەمی.{ گیو، ل، 810} 

:: جێبەجێ شاگردانی مەجبوور کرد کە وەژوور گەمێ بکەون و لەپێش ئەوی بچن بۆ ئەو بەری هەتا خەڵکی مەرەخەس کرد.{ ئینجیلی موقەدەس}

گەمێوان/gemêwan: نتـ:[ تشت] کەستیوان.

جڵەوی گەمێ/ciľewî gemê: نتـ:[ تشت][ جڵەو+ ی+ کەشتی] سوکانی کەشتی. 

.

.

.

.