ئابباز  ¹/abibaz: نتـ:[ ئاب( ئا‌ڤ _ ئاو)+ باز]

نەشوناس شوناس
تاک کۆ تاک کۆ
شێوەزاری کرمانجی باکوور ەک ان ەکە ەکان
شێوەزاری کرمانجی ناوەند ێ ، ێک ان ەکە ەکان
شێوەزاری هەورامی ێوە ێ ، ن ێ ەکێ

 مه‌له‌وان، ئا‌ڤژه‌ن( کباک)، ئاژنه‌به‌ر، مه‌له‌ڤان.

ئاببازی/abibazî: نچ:[ ئابباز+ ئی] مه‌له‌وانی.

.

.

________________________

ئابباز  ²/abibaz: ئانفا:[ ئاب+ باز( بازیدن)] ئەو کەسەی کە بە ئاو یاری دەکات.

.

.

.

.