ئابپاش/abpaş: نتـ:[ کەرەستە][ بیا][ فار][ ئاب( ئا‌ڤ _ ئاو)+ پاش] ئاوپاش، ئاوپرژێن: ئامێرێکه‌ له ‌بابه‌تی مه‌سینه‌، سه‌ری لووله‌که‌ی کونکونه‌، بۆ ئاودانی گوڵ و زه‌وی به‌کارده‌هێندرێت.

.

.

.

.