ئامده‌م/amdem: ئانتـ:[ ئام+ ده‌م]

1- هاوڕێ، ئاواڵ، هاوده‌م.

2- هاوقسه‌، هاوزمان.

{ جا فایده‌ی چی ؟ هه‌ركه‌سه‌ ده‌گه‌ڵ ئامده‌می خۆی ده‌توانێ قسه‌ بكا و بچێته‌وه‌ ڕێ و شێونیی جێ ژوانێ}{ سه‌عید و میرسێوه‌دین. ل 10}.

.

.

.