ئانسرۆپۆلۆجی/ansiropolojî: ن:  ئانترۆپۆلۆژی : زانستی له‌مه‌ر مرۆ‌ڤ  ئان مەردووم له‌ ‌ڕووی نه‌ژاده‌ه‌وه‌، ژیان، شوێنه‌وار، خوو، …هتد.[ ئینگـ: anthropology]

.

.

.