ئانگ/ang: ن:[ كۆ] تشت _ چشت، ته‌وا، چت _ چتمه‌ك، كالا، كه‌لوپه‌ل.

.


 – ئانگ/ang: پاشگرێكه‌ له‌ زمانی كوردی ده‌لكێت به‌ دوای ناوه‌وه‌، ده‌یكات به‌

::  برژ _ برژانگ،

::  ڕه‌‌ش _ ڕه‌‌شانگ،

::  قه‌ر _ قه‌رانگ.

.


ئانگه‌/– ange: پگ: وه‌رانگه‌، به‌ردانگه‌.

.

.

.