ئابوور/abûr: ئان، ن:[ کباک]

 

نەشوناس

شوناس

تاک

کۆ

تاک

کۆ

شێوەزاری کرمانجی باکوور

ەک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری کرمانجی ناوەند

ێ ، ێک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری هەورامی

ێوە

ێ ، ن

ێ

ەکێ

1 – داوێنپاکی، شانازی( نامووس).

2 – حه‌یا، حورمه‌ت، شه‌ره‌ف : ئابڕوو.

.

.

.