ئاوایی/awayî: نچ:[ ئاوا+ یی][ ئا‌ڤێسـ: ئاپه‌پته‌ _ ئه‌یه‌پته‌، پهـ: ئاپاتییه.] ئا‌ڤایی( كباك)، ئاواهی( كناو) : ئه‌و شوێنه‌ی ئاوه‌دانكراوه‌ته‌وه‌، گوند، دێ( دێهات، لادێ).

.

.

.

.

.