ئاوتا/awta: نتـ، ئانتـ:[ ئاو+ تا]

1- هاوتا، ئاوزێ، هاوزێ، هه‌‌ڤبه‌ر، هه‌مپا، وێچوو، هاوپێڕ.

2- هاوسه‌ر، هاوڕێی ژیان( ژن یخود پیاو).

ئاوتای گه‌رمی/awtay germî: نتـ: زه‌رمی تایبه‌تی، گه‌رمی جۆری.

.

.

.