ئاخركه‌/axirke: ن: [ گیان][ ئاخ+ ركه‌( وركه‌)] ئاخرگه‌، ئاخریوك _ ئاخویرك، پێشووله‌، ئاخورك، ئاخیرك، پینگۆك : جۆره‌ میشوولویه‌كی وورده‌، ڕه‌نگی وه‌ك خۆڵه‌ پیس پێوه‌ده‌دات و شوێن و جێگای پێوه‌دانی زۆرده‌خورێت.[ لا : phlebotomus] .

.

.

.