ئاخێز/axêz: ن:[ ئا+ خێز] ئاخێس، بەرزە پێهەستان، لەبەرهەستان، يەک پێهەستان : حاڵه‌تێکه‌، که‌سێکی دانیشێت وه‌ها نیشان بدات که ‌ده‌یه‌وێت هه‌ڵبستێت به‌ڵام هه‌ڵناسێت و تۆزێ له‌ جێی خۆی ده‌جووڵێت. ڕاستوه‌بوون.

{

بانوو ئێدشنه‌فت نه‌جا که‌رد ئاخێز 

بۆ ساچای سیر ییر ئه‌و ڕه‌نگ په‌روێز

}{ خانا}.  

ئاخێزکردن/axêzkirdin: ن، کتن:

1 – بزووتن، جمان، بز‌ڤان : له‌ جێگه‌ی خۆجوولان بۆ نیازی هه‌ڵستانه ‌سه‌ر پێ.

2 – ڕاسته‌وه‌بوون، بڵندبوونه‌وه، هەستان ‌: که ‌سه‌ردار هاته‌ژووره‌وه‌ جوامێر ئاخێزێکی بۆکرد.

ئاخێزگه‌/axêzge: نتـ:[ ئاخێز+ گه‌] سه‌رچاوه‌، جێگه‌ی ته‌شه‌نه‌و گه‌شه‌ی بیروباوه‌ر.

.

.

.

.