ئاسووده‌/asûde: ن:[ پهـ : āsutan]

1 – بێخه‌فه‌ت، دوور له‌ ناخۆشی، به‌خته‌وه‌ر، بێ خه‌م وپه‌ژاره‌.

2 – دڵنیا، حه‌ساوه‌، سه‌رڕه‌حه‌ت. سه‌رسووک، بارسووک.

ئاسووده‌بوون/asûdebûn: کتنـ:

1 – بارسووک بوون، گیروگرفت له ‌کۆڵ بوونه‌وه‌.

2 – پاڵدانه‌وه‌، ماندووحه‌سانه‌وه.

::  ئاسووده‌خۆم، که‌رم نیه‌، له‌ کا و جۆ خه‌به‌رم نییه‌.{ شڕ} واتا ماڵی که‌م خه‌می که‌ یان به ‌یەکێک ده‌گوترێت که ‌سامانێکی ئه‌وتۆی نه‌بێت له ‌خوڵیای پاراستنی ‌بێت.

ئاسووده‌کەر/asûdeker: نفا:[ ئاب][ ئاسوودە+ کەر( کردن)] دڵنیاکەر.[ ئینگـ : Assure]

ئاسووده‌کراو/asûdekiraw: نفا:[ ئاب][ ئاسوودە+ کراو( کردن)] دڵنیاکراو.[ ئینگـ : Assured]

ئاسووده‌کردن/asûdekirdin: کتپ :

1- گیروگرفت له‌ کۆڵ کردنه‌وه‌، سه‌رفرازکردن.

2- وچان پێدان، مۆله‌ت پێدان، بارسووک کردن.

3- له‌ ناوبردنی که‌سێک، کوشتن( یه‌کێک)، فه‌وتاندنی مرۆ‌ڤێک.

ئاسووده‌وەن/asûdewen: نتـ: ئاسوودەیی خەونێکە.{ سەرئەنجام، ل، 453}. 

ئاسووده‌یی/asûdeyî: نچ:

1- کامه‌رانی، کامڕانی، دڵخۆشی.

2- بێ گیروگرفت، بێ خه‌می، بێخه‌فه‌تی.

3- بێ قڕەوبڕه‌، بێده‌نگی، بێشه‌ر و شۆری، ئارامی.

پنەئاسوودە بییەی/pine asûde bîyey: کتن:[ هـ][ پنە+ ئاسوودە+ بییەی] پێ ئاسوودەبوون. 

پنەئاسوودە کەرڎەی/pine asûde kerđey: کتن:[ هـ][ پنە+ ئاسوودە+ بییەی] پێ ئاسوودەکردن. 

.

.

.

.