ئال/al: ن:[ كباک]

  نەشوناس شوناس
تاک کۆ تاک کۆ
شێوەزاری کرمانجی باکوور ەک ان ەکە ەکان
شێوەزاری کرمانجی ناوەند ێ ، ێک ان ەکە ەکان
شێوەزاری هەورامی ێوە ێ ، ن ێ ەکێ

1- ئاڵا.

2- ئاڵ.

ئالیان/alyan: کتن:[ كباک]

1- سووربوونه‌وه‌.

2- ئاڵان، لێ پێچان.

ئالیاندن/alyandin: کتپ:[ كباک] ئاڵاندن، تێ ئاڵاندن.

{

من د‌ڤێ کوو ئه‌ز ته‌هه‌لده‌م 

ئاله‌ ڕه‌نگی که‌سک و سوور

}{ عوسمان سه‌بری}.

ئالائی/alaiy: نتـ:[ ئاڵ+ ئائی( ئای)] ڕه‌نگین، زه‌رد و سوور.

.

.

___________________

ئال/al: ن:[ بیر] لا، تەرەف .[ ئینگـ : Side]

.

.

.

.

.