ئاوجۆ/awco: نتـ:[ ئاو +جۆ] خواردنه‌وه‌یه‌کی که‌م ئالکهوله‌، بییره‌، ئابجۆ.

{ تێبـ: بۆ گرتنه‌وه‌ی ئه‌م خواردنه‌ وه‌یه‌، جۆ له‌ ئاو دا ده‌خووسێنن تا چه‌که‌ره‌ ده‌کات و پاشان ده‌یترشێنن( ته‌خمییری ده‌که‌ن) و هه‌وێنی بیره‌که‌ گیایه‌کی بۆن خۆشه‌ و له ‌چیاکانی کوردستانیش هه‌یه‌، لێی ده‌ده‌ن و ده‌یپالێون. 6،5 – 2،5 %  ئالکهولی تێدایه‌  که‌مێک گلیسرین و ئه‌ویتری گازی کاربۆنیک و ئاوه‌}.

.

ئاوجۆساز/awcosaz: نتـ[ ئاو +جۆ+ ساز] كه‌سێك كه‌ له‌ جۆ ئاوجۆ یان بییره‌ سازبكات.  

ئاوجۆسازیی/awcosazîy: نچ[ ئاو +جۆ+ ساز+ئیی]

1- پیشه‌ی ئاوجۆساز.

2- شوێن یان كارخانه‌یه‌ك كه‌ ئاوجۆ سازبكات.  

ئاوجۆفرۆش/awcofiroš: نتـ[ ئاو +جۆ+ فرۆش(فرۆشتن)] كه‌سێك كه‌ دوكانی ئاوجۆفرۆشی هه‌بێت و بییره‌ بفرۆشێت.  

ئاوجۆفرۆشی/awcofirošî: نچ[ ئاو +جۆ+ فرۆش+ئیی]

1- ئیشی ئاوجۆفرۆشتن.

2- شوێنی ئاوجۆفرۆشتن. 

.

.

.

.