ئا‌ڤین  ¹/avîn: ن:[ كباك][ توێ] ئا‌ڤك، تۆماو، ئاووپیایی( هـ)، مه‌نی، ئاوی مرۆ‌ڤ، ئا‌ڤی، سپێرم.

::  ئا‌ڤیا تۆما‌ڤێ مێرره‌تێ گۆتن.

.

.

________________________

ئا‌ڤین ² /avîn: ن: هاڤێن، ئامیان( هـ)، شیردان، مایە، هامێن _ هامێژن، هەوێن، هیوێن. [ ئینگـ: yeast , ferment].

.

.

.

.

.

{

ئیزۆلی ، ل، ٣٧

}.