ئیۆن/îon: ن:[ فیز][ گر: ion] ئایۆن : ئه‌تۆمێكی باركراوی یا لێکدابراو ئه‌له‌كترۆنییه‌ له‌ دوای كارتێكراوی كیمیایی، كاتێک بارگه‌كراو بێت پێیده‌گوترێت كاتئیۆن( +1) و كاتێک بارگه‌ی ئه‌تۆمی لێدابراوبێت پێی ده‌گوترێت ئانئیۆن( -1).

.

.

.

.