ئیۆد/îod: ن:[ فیز][ کیمیـ][ گر : iod] ئایۆد : مادده‌یه‌كی بنه‌ڕه‌تییه‌، ژماره‌ی هیمایه‌كی له ‌خشته‌كی توخمه‌كان 53 یه‌، هیماكه‌ی ( I ) یه‌.

ئیۆدید/îodîd: ن:[ فیز][ کیمیـ] خوێی هایدرۆ یۆدیك ئەسید.[ گر : iodide]{ کەماڵنامە، ل، 84}

.

.

.

.