درەوش/direwš: ن:[ کەرەستە] بەئەو ئامرازە دەگووترێت کە لە وێنەی دیلوانە و دەسکێکی دارینی هەیە و پێنەدۆزەکان بەکاری پێدەکەن.

.

.

___________________

درەوشە/direwše: ن:  ڕەوشەن، ڕووناک، تابان.  

درەوشان/direwšan: کتن: ئه‌یسی( كباك)، برووکان، وورشەدان.

درەوشانەوە/direwšanewe: کتن: ئه‌یسین( كباك)، بڕووکانەوە، بڵاوبوونەوە، تروسکانەوە، وورشەدان.

.

.

.

.