هه‌ڵواسان/eľwasan: كتن: ئەلواسان ( كهـ).

هه‌ڵواسراو/eľwasiraw: كتن: ئەلواسیاگ( كهـ)، هەڵواسیاو.

هەڵواسیاو/heľwasîn: کتپ:[ هەڵ+ واسیاو( واسین)] وا خه‌ریکه روو‌بدا.[ ئینگـ : Impending]. 

هەڵواسین/heľwasîn: کتپ:[ هەڵ+ واسین] ئەڵواسیان، هەڵاوەسین، هەڵواستن.       

1 – لە سێدارەدان، لە داردان، خنکاندن، بەدارداکردن.    

2 – [ کشت] دائاویستن. ( مێوە و چشتی تر).

خۆهەڵواسین/xoheľwasîn: کتن:[ خۆ+ هەڵواسین] چەل و مەل، پاڵدانەوە.

.

.

.

.