پاد/pad: ن:[ پهـ : pat ]

1 – پات، تەخت ، ئەورەنگ، سەرا.

2 – سزا.

3 – پاسەوان، نیگابان.

4 – دژ.

پادئافرییە/padafrîye: نتـ:[ پهـ: پاتفراس][ فار: باد افرە][پاد : سزا+ ئافرییە : خراپ] لە ئایینی پیرۆزی مەزا پەرستیدا بەواتای سزای كاری بەدوكرداری ناشایستە دێت. دەقی ئەم ووشەیە لە ئێستای زمانی كوردیدا بووەبە( بەدفەڕ).

.

.

.

.