پاردە/parde: ن:

1 – سیپە، حەشارگە، رەبەت، بۆسەی راوكەر.

2 – خەندەک، كەند _ کەنداڵ.

3 – دیواری كورت.

4 – دیواری باخچە و باخانە كە لە ووشكەچن، ووشكەكەڵەک دروستكرابێت.

{

بەلێنی ڕاگەیاندێ ڕاسپاردە

گوتی: بۆت دێتە بن ئەم پاردە، غاردە

}{هێمن}.

پاردەنراو/pardeniraw: نتـ:[ پاردە+ نراو( نران)] پەرژینكراو، هەوش، دەورگیراو، گەمارۆدراو.

.

.

.

.