پوواز/puwaz: ن: [ کۆن]

1 – [ شا] هۆرە، زووانە.

2 – [ خۆ] زەمۆنە.

پووازک/puwazik: نتـ:[ شا، بابا] تەنێكی تایبەتیی یە، لە ئەندازیارێتیدا.

پووازناو/puwaznaw: نتـ:[ کۆن] دارێكی تۆزێ خووارە، سەرێكی پان و دادڕاوە، بەرداشی سەرووی پێ بەرزدەكرێتەوە بۆ ئەوەی گردەڵەی بخرێتە ژێر.

.

.

.

.