دەرکردان/derkirdan: کتپ:[ کارابزر]

دەرکران/derkiran: کتپ:[ کارابزر][ دەر+ کران( کردن)] ڕاونران، دوورخستنەوە، ڤەورین، قەوتین، خورمین. 

:: دەرکران لە قوتابخانە.

دەرکراو/derkiraw: ئانفا:[ دەر+ کراو( کردن)][ باری سێ هەمی تاکی ڕابردووە]

1 – دەرکریاگ، وەدەرنراو، بەرهەڵداکراو، بەرێخراو _ وەرێخراو

:: شاربەدەرکراو.  

2 – لێکەمکراو : حیسابەکەت لێدەردەکرێت.

دەرکراو بەسووکایەتی/derkiraw be sûkayetî: شڕ: تڕۆ، تڕۆکردن، ئابڕووبردن.  

دەرکرد/derkird: ف:[دەر+ کرد( کردن)] پەنگاوخوادنەوە، ئیق خواردنەوە، پەنگانەوە.  

دەرکردە/derkirde: ف:[ ] بردە.  

1 – ماڵێک کەبۆ دەرەوەی مەڵبەند دەنێردرێت.  

2 – سادرات.  

دەرکردن/derkirdin: کتپ:[ دەر+ کردن]  

1 – وەدەرنان، دەرپەڕاندن، چفان، دوورخستن، تارنان، ناراندن، بەرکەردەی.   

:: دەرکردن لەکار، لەکاردەرکردن. [ ئینگـ : ]

2 – بەنەشتەر کردنەوەی برین.   

3 – نەهێشتن لە شوێنێک یان فڕێدانەدەدەرەوە.   

:: یادی دەرکردن و لەناوبردنی کوردە فەیلییەکان کرایەوە.

4 – لک لێدەرچوون.  

:: دارەکە لکی دەرکردووە.   

5 – لە حیساب یان فرۆشراو کەم کردن.  

6 – هەڵپەسارتن، بەردان، ئازادکردن.   

7 – رەدکردنەوەی گازندە (دادخوازی).  پاسدان( دزە)، قاودان، وازلێ هێنان بەزویری نەك بەخۆشی دەركردن.

دەرکردن لەکار/derkirdin le kar: کتپ:[ دەرکردن+ لە+ کار] مۆڵەتدان بۆ ڕۆیشتن.[ ئینگـ : dismiss].    

دەرکرن/derkirin: کتپ:[ دەر+ کرن][کباک]

دەرکردنی چەقی/derkirdinî čeqî: نتـ: دەرپەڕاندنی چەقی.

دەرکردنی یەکجارەکی/derkirdinî yekcarekî: کتپ: تارکردن، لە جێ ئاوارەکردن.

دەرکردنی یاریکەر/derkirdinî yarîker: نتـ:[ واز][ ئینگـ : disqualify exclude]{ رەنج. ل. 72}.

دەرکردنی ناڕەوا/derkirdinî nařewa: نتـ:[ ئاب] وەدەرنانی ناڕەوا. [ئینگـ : wrongful dismissal]{ کارگێری، ل، 301}.

دەرکریاگ/derkiryag: ئانفا:[ رۆژک، سنـ] دەرکراو.

دەرکریاو/derkiryaw: ئانفا:[ کباش، گگ] دەرکریاگ، دەرکراو.

دەرکری/derkirî: ئانفا:  

.

سەر لێدەرکردن/ser lěderkirdin: کتپ:[ سەر+ لێ+ دەرکردن] لێزانین، دەرهێنان.

یاسا دەرکردن/yasa derkirdin: کتپ:[ ماف][ یاسا+ دەرکردن] پەسەندکردنی یاسا، کانۆن _ قانون دەرکردن.

.

.

.

.